Ισπανική ιστοσελίδα: Πολιτική Δημοσιότητα για τα δικαιώματα του πατέρα στην Ελλάδα


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

soy un candidato a alcalde, estoy divorciado hombre-padre y no tienen la enfermedad – Είμαι υποψήφιος Δήμαρχος, είμαι άνδρας-πατέρας-διαζευγμένος και δεν έχω κανένα νόσημα

El que pasa ahora. El otro había sucedido hace unos años-bastante-y ahora una película. La primera es la disponibilidad de los padres divorciados para establecer un partido y reclamar el voto del público en las próximas elecciones, por lo que quieren dar a conocer sus problemas y demandas.
El segundo es una persona real de la historia de ayer salió al aire en grandes pantallas de cine ateniense: el activista gay Harvey Milk, quien en 1977 fue elegido concejal de San Francisco que tiene declarado abiertamente su orientación sexual, en momentos en que este no era en absoluto evidente.
¿Cuál es el elemento común en estas dos situaciones distantes y diferentes? Cualquiera que sea la verdad, y no elegido el camino de la política para dar a…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 514 επιπλέον λέξεις

Advertisements